Scouting wat voor jou?


Mocht je lid willen worden van de St. Stefanus, dan willen we je van harte welkom heten en je een leuke tijd bij Scouting wensen.

Als je lid wilt worden van de St. Stefanus, dien je als eerste het inschrijf formulier in te vullen die je onder het kopje lid worden kunt vinden.

Inschrijfformulier

Meer informatie over scouting St. Stefanus vindt je in ons Scoutingboekje wat je hieronder kunt downloaden

Scoutingboekje Downloaden

 

Contributie

Ieder lid van St. Stefanus betaalt evenveel contributie die per speltak is vastgesteld.

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie. penningmeester@ststefanus.nl

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie. Deze afmelding moet per uitschrijfformulier en/of email worden ingediend bij de ledenadministratie.

Bevers: € 11,50 p/m

Welpen: € 13,50 p/m

Scouts: € 13,50 p/m


Het juiste bedrag dient graag maandelijks over gemaakt te worden naar: NL34 RABO 0172 9251 26 t.n.v. SCOUTING ST. STEFANUS. Graag onder vermelding van voor- en achternaam.

Lid worden

Home Scouting St. Stefanus Speltakken Fotoalbum Verhuur ouders en leden Contact